privacy bericht

Thumper Massager Inc. respecteert uw privacy en erkent het belang van het beschermen van de privacy van all bezoekers.

 

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wanneer u persoonlijke gegevens aan Thumper Massager Inc. verstrekt verzekeren wij u dat wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen beschermen. Deze gegevens worden alleen door Thumper Massager Inc. of aanverwante programma’s gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om de nauwkeurigheid van onze administratie te handhaven of om onze dienstverlening aan u te verbeteren, tenzij u ons aanwijst om deze gegevens met een onafhankelijke derde of een handelspartner van Thumper Massager Inc. te delen om u de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. Wij zullen uw profiel niet overdragen, opslaan of bewerken behalve voor zover nodig is om u de inlichtingen en diensten te leveren waar om u vraagt, om communicatie met u mogelijk te maken en om andere gewettigde handelsbelangen te dienen. Persoonlijke gegevens kunt u vertrouwelijk verstrekken daar deze niet aan ongerelateerde derden uitgewisseld of verkocht zullen worden in welk formaat of welke vorm dan ook.

 

Wij maken u erop attent dat het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons instemming inhoudt voor gebruik en mededeling door ons van de gegevens zoals hierboven omschreven. Stemt u hiermee niet in, heeft u vragen, wilt u het toegestane gebruik of de toegestane vrijgave beperken of wilt u nadere informatie, aarzel dan niet met ons contact op te nemen per e-mail: [email protected].

 

Anti-spamverklaring

Thumper Massager Inc. stuurt GEEN ongewenste e-mails (spam) en ziet zulke communicatie als een plaag op het internet met nadelige gevolgen voor iedereen.Thumper Massager Inc. heeft nooit spam bevorderd of goedgekeurd, doet dit nu niet en zal het ook nooit doen.

Cookies

Thumper Massager Inc. gebruikt geen cookies van welke aard dan ook op deze website thumpermassager.nl. U kunt deze site anoniem bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken.

 

Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid gegevens dat aan uw browser overgedragen wordt door een webserver en dat alleen gelezen kan worden door de server die deze aan u heeft gegeven. Dit fungeert als uw identiteitskaart, onthoudt uw wachtwoorden, aankopen en voorkeuren. Het kan niet als systeemcode uitgevoerd worden of virussen accepteren.

 

De meeste browsers zijn vanaf het begin ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen zodat de ontvangst van een cookie gemeld wordt, waardoor u de mogelijkheid heeft te beslissen of u deze accepteert of niet. Bij de meeste recente versies van browsers kunt u ook gewoon alle cookies weigeren. Bij sommige webpagina’s waarvoor autorisatie vereist is zijn cookies niet facultatief. Gebruikers die ervoor kiezen geen cookies te accepteren zullen waarschijnlijk niet in staat zijn toegang tot zulke pagina’s te krijgen.

 

Hoewel sommige sites cookies gebruiken om uw bezoek naar hun site bij te houden wordt het IP/Internetadres van uw computer automatisch opgeslagen. Deze gegevens identificeren u niet persoonlijk en u blijft anoniem tenzij u op andere wijze persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

 

Externe hyperlinks

Wij maken u erop attent dat Thumper Massager Inc. niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites waartoe thumpermassager.nl mogelijk een koppeling verschaft. De door externe hyper (tekst) links bereikte bronnen worden niet noodzakelijkerwijze door Thumper Massager Inc. of door een van diens vertegenwoordigers onderhouden en worden slechts als gemak aangeboden en zijn dus niet als aanbeveling bedoeld.

 

Vrijwaringsclausule

Het hierin bevatte materieel wordt op eigen bate en schade gepresenteerd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Thumper Massager Inc. of diens werknemers, directeurs of vertegenwoordigers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat uit de bediening van de website of uit het onvermogen de website te bedienen alsook elementen van de website of informatie die op deze website verstrekt wordt.